Blog

zwrot prowizji bankowej

W materiale wideo znajdziesz odpowiedzi na pytania: Na jakiej podstawie klientowi należy się zwrot prowizji od wcześniej spłaconego kredytu? Komu dokładnie należy się zwrot? Ile klientowi należy się zwrotu? Co klient powinien zrobić aby odzyskać pieniądze od banku? Czy klient ponosi jakieś koszty początkowe jeżeli podejmujesz się prowadzenia sprawy?   Na jakiej podstawie klientowi należy się zwrot prowizji od wcześniej spłaconego kredytu? Komu dokładnie należy się zwrot? Ile klientowi należy się zwrotu? Co klient powinien zrobić aby odzyskać pieniądze od banku? Czy klient ponosi jakieś koszty początkowe jeżeli podejmujesz się prowadzenia sprawy? CHCESZ ODZYSKAĆ PIENIĄDZE? WYPEŁNIJ FORMULARZ Może Cię zainteresować: SPŁACIŁEŚ WCZEŚNIEJ KREDYT? ŻĄDAJ ZWROTU KOSZTÓW! KIEDY MOŻNA ŻĄDAĆ ZWROTU PROWIZJI? JAK ODZYSKAĆ PROWIZJĘ KTÓRĄ ZAPŁACILIŚMY ZA URUCHOMIENIE OD KREDYTU GOTÓWKOWEGO KTÓRY SPŁACAMY AKTUALNIE? ORZECZENIE TSUE: JEŚLI KREDYT ZOSTAŁ WCZEŚNIEJ SPŁACONY, MOŻESZ ODZYSKAĆ CZĘŚĆ WSZYSTKICH KOSZTÓW! JAKIE JEST WYNAGRODZENIE KANCELARII PRAWNEJ W SPRAWACH O ZWROT PROWIZJI?

zwrot prowizji bankowej

Zaciągnięcie kredytu wiąże się najczęściej z koniecznością zapłacenia różnego rodzaju prowizji, opłat przygotowawczych itp. To tzw. koszty pozaodsetkowe, które mogą osiągać poziom nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Nie wszyscy wiedzą, że spłacając wcześniej kredyt, mamy prawo żądać zwrotu części kosztów.   Przy niskokwotowych kredytach gotówkowych koszty pozaodsetkowe mogą nie robić specjalnego wrażenia na kredytobiorcy, ale już na przykład przy kredytach hipotecznych dodatkowe opłaty osiągają bardzo wysoki poziom. Te kwoty idą w dziesiątki tysięcy złotych. Banki potrafią naliczyć 70 tys. zł lub nawet więcej prowizji. To oczywiście sposób instytucji kredytujących na niskie oprocentowanie. To ostatnie nie może być wysokie, ponieważ na rynku panuje ogromna konkurencja, do tego agresywny marketing banków usilnie podkreśla i promuje atrakcyjne oprocentowanie. Straty spowodowane niskim oprocentowaniem kredytów banki starają się zatem zrekompensować wysokimi opłatami i prowizjami. Niestety, potem nie są skłonne zwracać nawet części z tych pieniędzy, gdy kredytobiorca spłaci wcześniej swoje zobowiązanie. Okazuje się jednak, że powinny.…

Czytaj dalej

zwroty prowizji bankowych

Na jakie przepisy prawne powinienem się powołać w reklamacji do banku, żądając zwrotu prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu ?  Ogólnie należy się powołać na przepisy kodeksu cywilnego celem wykazania, że kredyt został udzielony konsumentowi. Definicja konsumenta zawarta jest w art. 221 kodeksu cywilnego. Następnie należy zawnioskować o proporcjonalny zwrotu prowizji na postawie art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim,  który stanowi, że w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą. Bank może zastosować swoją interpretację prawną, dlatego istotne jest by nie tylko powoływać się na same przepisy prawne, lecz również na wspólną interpretację Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 16 maja 2016 roku. Przedmiotowa interpretacja stanowi, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego następuje obniżenie wszystkich zobowiązań, które zostały wliczone w całkowity koszt kredytu lub pożyczki. Ma to…

Czytaj dalej

43/43