Blog

Pierwszy krok do odzyskania prowizji bankowej ze spłaconego wcześniej kredytu gotówkowego to wysłanie pisma do banku. Z doświadczenia wiemy, że jest tylko 5% szans na to że bank odda Ci pieniądze po takim piśmie. Kto może liczyć na zwrot prowizji po wysłaniu pisma do banku? osoby, które mają niską kwotę do zwrotu – do 1000zł osoby, które z różnych powodów są ważne dla banku (mają konto, inwestycje, itp.) Aby pobrać wzór pisma o zwrot prowizji – wypełnij poniższy formularz: Sama odpowiedź z banku również jest bardzo ważna – jeśli chcemy odzyskać od banku pieniądze na drodze sądowej – odpowiedź banku w sprawie odmowy zwrotu prowizji będzie niezbędne do wniesienia sporu Spłaciłeś wcześniej kredyt? Działaj! Pomożemy Ci w odzyskaniu należnych Ci pieniędzy. Może Cię zainteresować: SPŁACIŁEŚ WCZEŚNIEJ KREDYT? ŻĄDAJ ZWROTU KOSZTÓW! KIEDY MOŻNA ŻĄDAĆ ZWROTU PROWIZJI? JAK ODZYSKAĆ PROWIZJĘ KTÓRĄ ZAPŁACILIŚMY ZA URUCHOMIENIE OD KREDYTU GOTÓWKOWEGO KTÓRY SPŁACAMY AKTUALNIE? ORZECZENIE TSUE:…

Czytaj dalej

Jak znaleźć informacje odnośnie spłaconych kredytów? Nic prostszego – wystarczy pobrać raport BIK. Są tam zgromadzone wszystkie informacje dotyczące spłacania kredytów i pożyczek. Aby pobrać osobisty raport BIK – wystarczy zaledwie kilka minut.   Zarejestruj się na stronie BIK Aby pobrać raport, w pierwszej kolejności należy utworzyć swoje konto na stronie https://bik.pl. W prawym górnym rogu znajduje się przycisk „ZALOGUJ SIĘ”. Po kliknięciu w niego nastąpi przejście na stronę logowania, na której będzie kolejny przycik – tym razem ZAŁÓŻ KONTO. Następnie pojawi się formularz który musimy wypełnić posługując się naszymi danymi. Ważne jest, aby posiadać polski numer telefonu komórkowego, na który przyjdzie nam kod do logowania. Rejestracja wymaga podania danych z dokumentu który potwierdza tożsamość oraz adres zamieszkania.  Aby założyć konto i je zweryfikować – wszystkie informacje muszą być prawdziwe. Potwierdź tożsamości.   Po zarejestrowaniu konta – aby potwierdzić poprawność danych zostaniemy poproszeni o wysłanie przelewu weryfikacyjnego z własnego konta…

Czytaj dalej

zwroty bankowe

Wyrok TSUE w sprawie zwrotu kosztów przy wcześniejszej spłacie kredytu to szansa na odzyskanie pieniędzy przez klientów instytucji finansowych, ale też kłopot dla banków oraz firm pożyczkowych. To orzeczenie TSUE może mocno wpłynąć na praktyki polskiego rynku kredytowego. Przypomnijmy, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) rozpatrywał sprawę o sygnaturze C-383/18 – Lexitor Sp. z o.o. przeciwko Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka oraz bankom: Santander i mBank. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym został złożony przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Wyrok poznaliśmy 11 września 2019 roku. W wyroku wydanym przez TSUE można przeczytać, że „okoliczność, iż spory w postępowaniu głównym dotyczą wyłącznie przedsiębiorców, nie stanowi przeszkody dla stosowania dyrektywy 2008/48. Jak bowiem zauważył rzecznik generalny w pkt 24 opinii, zakres stosowania tej dyrektywy zależy nie od tożsamości stron sporu, lecz od statusu stron umowy kredytu”. W dalszej części wyroku trybunał uznał, że art. 16 ust. 1…

Czytaj dalej

Kilka tygodni temu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok nakazujący instytucjom pożyczkowym i finansowym zwrot kosztów oraz prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu. Zaraz po tej decyzji UOKiK, kierując się decyzją TSUE, nałożył na firmę pożyczkową Aasa obowiązek rozliczenia się z opłaty przygotowawczej z klientami, którzy dokonali spłaty pożyczki przed terminem. Polacy bardziej niż oszczędzanie lubią życie na kredyt. Aż 60% ankietowanych przez Związek Banków Polskich bankowców potwierdziło, że wśród polskich klientów przeważa zainteresowanie produktami kredytowymi nad oszczędnościowymi. Dodatkowo 72% ankietowanych deklaruje, że najpopularniejszym produktem finansowym jest kredyt gotówkowy. Na koniec 2018 roku wartość wszystkich zobowiązań gospodarstw domowych w Polsce wyniosła 708,4 mld zł. Dwie trzecie tej kwoty stanowią kredyty mieszkaniowe – Polacy mają ich w portfelach 421,4 mld zł. Obecnie przeciętnie na jednego dorosłego Polaka przypada 22 tys. zł kredytu (źródło: https://zbp.pl/aktualnosci/komunikaty/Zadluzenie-Polakow-rosnie,-ale-wciaz-jest-jednym-z). Do tego nasi rodacy chętnie zadłużają się w firmach pożyczkowych. Z danych BIK wynika, że w 2018 roku…

Czytaj dalej

zwrot prowizji z banku którego już nie ma

Chcesz odzyskać prowizje od wcześniejszej spłaty kredytu w banku który już nie istnieje? Dowiedz się jak to zrobić! Po wyroku TSUE, który zapadł 11 września 2019 banki powinny zwracać prowizje w przypadku kiedy klient spłacił kredyt wcześniej. Najczęściej jednak tego nie robią. W ostatnich latach wiele banków zmieniło nazwę lub zostało przejęta. Są też takie które upadły. Dowiedz się czy możesz oraz od której instytucji dochodzić się swoich praw. Należy najpierw wyjaśnić że wszelkie roszczenia względem instytucji finansowych wygasają w momencie ogłoszenia upadłości gdyż podmiot do którego moglibyśmy rościć sobie prawa do zwrotu części prowizji po wcześniejszej spłacie kredytu już nie istnieje. Jeżeli przyjrzymy się na rynek banków spółdzielczych miesiliśmy w ostatnim czasie kilka upadłości było to w 2015 roku kiedy to upadł SK Bank Wołomin, największa wtedy tego typu instytucja w Polsce. W 2016 roku ogłosił upadłość Bank Spółdzielczy w Nadarzynie a w lipcu 2019 doszło do upadłości BS…

Czytaj dalej

Chcesz otrzymać zwrot prowizji za wcześniej spłacony kredyt ze SKOKu który już nie istnieje? Dowiedz się jak to zrobić i w którym przypadku jest to możliwe! Wyrok TSUE z dnia 11 września 2019 roku definitywnie rozstrzygnął spór pomiędzy kredytobiorcami a bankami dotyczącą wcześniejszej spłaty kredytu i rekompensat dla klientów z tego tytułu. Jednak od 2012 roku sporo się zmieniło jeżeli chodzi o działalność wielu instytucji finansowych w tym również SKOKów. Od wejścia w życie ustawy o Kredycie Konsumenckim 23 grudnia 2011 roku kilka banków spółdzielczych oraz SKOK-ów zbankrutowało. Wiele SKOK-ów zostało przejęte przez banki komercyjne lub inne SKOKi. Mieliśmy też sytuacje gdzie SKOKi połączyły się ze sobą. Dlatego warto wyjaśnić czy osoby które spłaciły kredyt przed terminem wyznaczonym w umowie mogą ubiegać się o zwrot części prowizji oraz jeśli tak gdzie mogą się udać. Z inicjatywy KNF, w styczniu 2012 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad…

Czytaj dalej

zwrot prowizji nest bank

Po wyroku TSUE, w sprawie o proporcjonalnym zwrocie prowizji od zamkniętego kredytu, klienci masowo zaczęli kierować pisma do banków, właśnie o zwrot prowizji kredytowej. Niestety, z informacji uzyskanych od naszych klientów – prawie wszystkie odpowiedzi są negatywne. Nie jest żadną tajemnicą, że banki nie chcą dobrowolnie oddawać pieniędzy, a jednym z banków który pobierał bardzo duże prowizje jest Nest Bank. Jak dochodzić zwrotu prowizji z Nest Banku? Sprawdź umowę kredytową z Nest Bankiem Jeśli chcesz ubiegać się o zwrot prowizji z Nest Banku w pierwszej kolejności sprawdź umowę kredytową – aby dochodzić o zwrot prowizji – umowa musiała być zawarta po 18 grudnia 2011, a brany kredyt musiał być kredytem konsumenckim (brany na osobę fizyczną o wartości nieprzekraczającej 255.000 zł). PAMIĘTAJ – Do zwrotu prowizji nie zalicza się kredytów hipotecznych i kredytów firmowych. W umowie z Nest Bankiem, musi być napisane jaką prowizje zapłacono – trzeba to dokładnie  sprawdzić aby…

Czytaj dalej

https://zwrotyprowizji.pl

Wcześniejsza spłata pożyczki to zwrócenie jej części lub całości przed określonym przez pożyczkodawcę terminem. Instytucje pożyczkowe działające na rynku muszą zgodzić się na taką opcję, ale dotąd nie zwracały wszystkich kosztów. Pożyczkobiorcy otrzymali jednak mocny oręż w postaci wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydanego 11 września 2019 roku. Ludność Polski na koniec czerwca 2018 roku liczyła 38,4 mln osób, z tego dorosłych Polaków było 31,48 mln. W tym okresie odnotowano 15,36 mln aktywnych kredytowo pożyczkobiorców. Oznacza to, że co drugi pełnoletni mieszkaniec naszego kraju (48,8%) spłacał jakieś zobowiązanie finansowe. Łączenie spłacanych było 28,34 mln pożyczek i kredytów na łączną kwotę 608,26 mld zł. Warto dodać, że Polacy są dość wiarygodnymi pożyczkobiorcami – tylko 7,9% osób spóźnia się z regulowaniem rat. Najliczniejszą grupę wśród kredytobiorców stanowią osoby aktywne zawodowo w wieku 35-44 lata. 23,3% osób w tym wieku posiada zobowiązanie, należy do nich co czwarta (25,5%) spłacana pożyczka. Średnia wartość zadłużenia…

Czytaj dalej

Kredytobiorca, który spłacił wcześniej zobowiązanie, powinien odzyskać część wszystkich kosztów, a nie tylko odsetki czy ubezpieczenie. Takie orzeczenie wydał TSUE 11 września 2019 roku. To otwiera drogę klientom banków do odzyskania pieniędzy. Czy jednak będzie to łatwe?   Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) ma ostatnio wiele pracy w związku z polskim sektorem bankowym. Wkrótce wyda wyrok odnośnie do polskich frankowiczów, a niedawno, bo 11 września, wypowiedział się w innej bardzo ważnej sprawie. Wydarzenie śledzili przede wszystkim kredytobiorcy, banki i firmy skupujące wierzytelności. Chodziło o sprawę z sygnaturą C‑383/18, która dotyczyła sporu, jakie koszty muszą zostać zwrócone przy wcześniejszej spłacie kredytu. TSUE stanął tutaj zdecydowanie po stronie kredytobiorców. Wydaje się jednak, że banki czy firmy pożyczkowe nie złożą tak łatwo broni. Czy zatem wyrok TSUE to koniec batalii o zwrot kosztów kredytowych? Niekoniecznie. Bank będą zapewne broniły swojego stanowiska, żeby uniknąć strat. Aby jednak wyjaśnić istotę sporu, werdykt i jego znaczenie…

Czytaj dalej

Zwrot prowizji z banku wygrana

Tak jak myśleliśmy – po wyroku Tsue – banki nadal nie chcą dobrowolnie zwracać pieniędzy w ramach rozliczenia prowizji. Niezbędne jest pójście do sądu. Poniżej prezentujemy kilka wywalczonych w sądach kwot, tylko z ubiegłego tygodnia! Spłaciłeś wcześniej kredyt? Działaj! Pomożemy Ci w odzyskaniu należnych Ci pieniędzy. Może Cię zainteresować: SPŁACIŁEŚ WCZEŚNIEJ KREDYT? ŻĄDAJ ZWROTU KOSZTÓW! KIEDY MOŻNA ŻĄDAĆ ZWROTU PROWIZJI? JAK ODZYSKAĆ PROWIZJĘ KTÓRĄ ZAPŁACILIŚMY ZA URUCHOMIENIE OD KREDYTU GOTÓWKOWEGO KTÓRY SPŁACAMY AKTUALNIE? ORZECZENIE TSUE: JEŚLI KREDYT ZOSTAŁ WCZEŚNIEJ SPŁACONY, MOŻESZ ODZYSKAĆ CZĘŚĆ WSZYSTKICH KOSZTÓW! JAKIE JEST WYNAGRODZENIE KANCELARII PRAWNEJ W SPRAWACH O ZWROT PROWIZJI?

10/41