Kiedy dług się przedawni?

Bardzo często się zdarza, że firmy windykacyjne próbują ściągnąć dług, którego tak naprawdę już nie ma, ponieważ się przedawnił. Jeśli dostałeś pismo od windykatorów – najpierw zweryfikuj czy dług istnieje.

Pamiętaj że przedawnienie nie jest automatycznie uznawane z urzędu. Aby dług się przedawnił musisz złożyć wniosek o przedawnienie danego zobowiązania, w innym wypadku firma windykacyjna może nadal domagać się od Ciebie spłaty zadłużenia. Jeśli wiesz że Twój dług się przedawnił – wystąp o przedawnienie!

kiedy przedawni się dług

 

Rodzaj zadłużenia
Po jakim czasie  dług ulega przedawnieniu
debet na koncie 2 lata.
zobowiązania z umowy kredytu czy pożyczki 3 lata, licząc od dnia, w którym miałeś obowiązek spłacić kredyt czy pożyczkę
zadłużenie na karcie kredytowej 3 lata
usługi telekomunikacyjne 2 lata
zobowiązania podatkowe – 5 lat w przypadku zobowiązań powstających z mocy prawa. Podatki dochodowe, VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych.
– 3 lata, w przypadku zobowiązań powstających na skutek doręczenia ci decyzji ustalającej wysokość podatku przez urząd skarbowy. Podatki od nieruchomości, podatki rolne
roszczenia z umowy ubezpieczeniowej 3 lata
długi spadkowe 10 lat- jeśli przez ten czas wierzyciel nie podjął kroków aby wyegzekwować dług. Aby nie dziedziczyć długów wystarczy odrzucić spadek.
roszczenia stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu lub innej instytucji powołanej do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczenie sądu polubownego, a także stwierdzone ugodą zawarta przed sądem lub sądem polubownym albo przed mediatorem i zatwierdzone przez sąd 10 lat
mandaty za jazdę bez biletu 2 lata
należności wobec ZUS 10 lat
roszczenia o świadczenia alimentacyjne 3 lata
roszczenia z umowy sprzedaży 2 lata
zadłużenie z tytułu czynszu 3 lata
roszczenia z umowy o pracę 3 lata
roszczenia z umowy o dzieło 2 lata od dnia oddania dzieła

 

Kiedy dług się przedawni?
5 (100%) 10 votes