Jak się bronić przed firmami pożyczkowymi?

Jak firmy pożyczkowe podchodzą do klienta?  Jakie zapisy stosują w umowach i czy możemy się przed tym bronić, nawet jeśli podpisaliśmy już umowę?

Na polskim rynku mamy coraz więcej firm pożyczkowych. Nie są to opcje tanie, ale często klient który dostał odmowę w banku, może liczyć na uzyskanie pożyczki za pośrednictwem firmy pożyczkowej nie będącej bankiem. Często też umowy z firmami pożyczkowymi nie są uczciwe.

Czy firmy pożyczkowe zawsze działają zgodnie z zasadami współżycia społecznego?

Generalnie celem firmy pożyczkowej jest osiągniecie jak największego zysku, co nie zawsze się przekłada na interes klienta. Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę na fakt, że do firm pożyczkowych trafiają osoby mające problemy ze zdolnością kredytową. Tacy klienci obarczeni są ryzykiem że nie spłacą i z uwagi na ten fakt, narzucane są wyższe marże niż w banku. Mając na względzie umowy, które są zawierane przez klientów z firmami pożyczkowymi, mają one zwykle więcej niedozwolonych postanowień albo są nie zawsze zgodne z prawem.

A co to są klauzule abuzywne? Co raz więcej na ich temat się słyszy?

W obrocie prawnym funkcjonują rożne podmioty – taka klasyfikacja jest prosta, można umowy zawiązywać albo z przedsiębiorcą, albo z konsumentem. Przedsiębiorca z uwagi na fakt, że prowadzi działalność gospodarczą, jest bardziej świadomy ryzyk i może zawierać umowy, które są niekorzystne dla niego, ale w jakiś sposób są istotne. Ma możliwość dzięki temu na większą ochronę. Natomiast większą część umów zawierają konsumenci. Konsumenci nie mają możliwości negocjowania umów, przystępują do umowy i nie decydują o jej treści. W prawie polskim są przepisy w kodeksie cywilnym, które mówią o tym, że pewne postanowienia umowne nie mogą być wiążące dla konsumenta. Ogólna zasada jest taka, że konsument podpisując umowę z przedsiębiorcą, stosującym nienegocjowalny wzorzec umowy, to w takim przypadku przedsiębiorca powinien unikać niedozwolonych postanowień umowy, czyli klauzul abuzywnych. Jeśli jednak taka klauzula jest w umowie, umowa jest wiążąca dla konsumenta, ale dane postanowienie już nie. Jeśli takie postanowienie nie było indywidualne ustanowione i narusza interes klienta, to nie jest wiążące i można się przed tym bronić przed sądem, nawet jeśli umowa została podpisana. Ogólna zasada jest taka, że umów należy przestrzegać, lecz jeśli w takiej sytuacji znajdzie się konsument to może się powołać na to niedozwolone postanowienie i może powiedzieć, że w tej niedozwolonej części nie będzie wykonywał postanowień.

A jeżeli klient sam stwierdzi, albo z pomocą prawnika, że takie zapisy znajdują się w umowach – czy UDAJĄC się do sądu ma szansę wygrać?

Analizowałem wiele spraw sądowych przeciwko bankom i firmom pożyczkowym. Nawet jeżeli konsumenci składali sprzeciwy od pozwów, gdzie firma była reprezentowana przez prawnika i ten sprzeciw nie był dobrze uzasadniony prawnie, to konsumenci i tak wygrywali te sprawy.

Jeśli umowa zawierała klauzulę abuzywną – sąd z automatu bierze to pod uwagę i ustala, że dany podmiot nie może używać takich postanowień. Oznacza to, że w umowie nie może być żadnych postanowień które są zakazane w prawie.

ODZYSKAJ PROWIZJĘ OD FIRMY POŻYCZKOWEJ

Zadzwoń, lub napisz do nas a zweryfikujemy Twoje umowy pożyczkowe i znajdziemy rozwiązanie na to byś mógł odzyskać pieniądze od firmy pożyczkowej!

Ustawa o kredycie konsumenckim narzuca maksymalną kwotę prowizji i odsetek jakie mogą być pobrane od klienta. Czy często dochodzi do sytuacji gdzie koszty naliczane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem?

Pożyczając pieniądze, wynagrodzeniem pożyczkodawcy powinny być wyłącznie odsetki. Wszelkie inne prowizje, marże, mogą być stosowane, ustawa nie zabrania ich stosowania. W ustawie o kredycie konsumenckim, prowizja daje możliwość kredytodawcy, ale prowizja powinna być ustalona w rozsądnych rozmiarach. Kolejnym zapisem chroniącym konsumenta jest kodeks cywilny, gdzie mamy wskazane klauzule abuzywne, jak również jest przepis, że odsetki muszą mieć określoną wartość. Ustawa mówi o maksymalnej kwoty odsetek ustawowych – odsetki maksymalne nie mogą być większe niż czterokrotność kredytu lombardowego ustalonego przez NBP. Matematycznie licząc, odsetki nie powinny przekraczać dwu krotności odsetek ustawowych i jeżeli są wyższe, to sąd rozpoznając taką sprawę ma obowiązek nie zasądzić tych odsetek w takim wymiarze, tylko zmniejszyć je do dwu krotności ustawowych na poziomie 30% w skali roku. Jeśli zauważy też, że prowizja była zbyt duża, przekraczająca 50% kapitału, może uznać że mamy do czynienia z obejścia przepisów o odsetkach. Jeśli jednak prowizja to 1/50 kapitału i jest za określone świadczenie, tj. przygotowanie umowy, to sąd je zatwierdzi.

Jeśli umowa jest niezgodna z prawem, albo widzimy, że zostały naliczone dodatkowe koszty niezgodne z prawem i jeśli udamy się do sądu, to często sądy orzekają na korzyść KONSUMENTÓW?

Każda firma, a nawet osoba prywatna pożyczająca pieniądze, jest zobowiązana stosować zasady z ustawy o kredycie konsumenckim. Jeśli pożyczkobiorca wcześniej spłaci zobowiązanie, to ma możliwość żądać proporcjonalnego zwrotu kosztów pożyczki – najczęściej prowizji. Jeżeli pożyczka będzie na lichwiarskich warunkach – jest możliwość obrony przed takim zadłużeniem. Jeśli firma pożyczkowa wnosi przeciwko konsumentowi sprawę, to należy zgłosić do sądu, aby zbadał umowę pod kątem niedozwolonych klauzul. W wielu przypadkach możemy skutecznie bronić się przed firmami pożyczkowymi.

Jak się bronić przed firmami pożyczkowymi?
5 (100%) 17 votes