Dlaczego płacimy prowizje od kredytu?

Zaciągając kredyt w banku, szczególnie hipoteczny, musimy liczyć się z koniecznością zapłacenia wysokich prowizji. To znacznie zwiększa koszty pożyczenia pieniędzy. Dlaczego banki naliczają różnego rodzaju prowizje? Dla nich to całkiem atrakcyjny zarobek. Według danych BIK, w 2017 roku ponad 15,3 mln Polaków spłacało kredyty w bankach i pożyczki na rynku …

Słowo adwokata o zwrotach prowizji

W materiale wideo znajdziesz odpowiedzi na pytania: Na jakiej podstawie klientowi należy się zwrot prowizji od wcześniej spłaconego kredytu? Komu dokładnie należy się zwrot? Ile klientowi należy się zwrotu? Co klient powinien zrobić aby odzyskać pieniądze od banku? Czy klient ponosi jakieś koszty początkowe jeżeli podejmujesz się prowadzenia sprawy?   …

Spłaciłeś wcześniej kredyt? Żądaj zwrotu kosztów!

Zaciągnięcie kredytu wiąże się najczęściej z koniecznością zapłacenia różnego rodzaju prowizji, opłat przygotowawczych itp. To tzw. koszty pozaodsetkowe, które mogą osiągać poziom nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Nie wszyscy wiedzą, że spłacając wcześniej kredyt, mamy prawo żądać zwrotu części kosztów.   Przy niskokwotowych kredytach gotówkowych koszty pozaodsetkowe mogą nie robić specjalnego …

Jak wyegzekwować od banku zwrot prowizji? – Pytania i odpowiedzi

Na jakie przepisy prawne powinienem się powołać w reklamacji do banku, żądając zwrotu prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu ?  Ogólnie należy się powołać na przepisy kodeksu cywilnego celem wykazania, że kredyt został udzielony konsumentowi. Definicja konsumenta zawarta jest w art. 221 kodeksu cywilnego. Następnie należy zawnioskować o proporcjonalny zwrotu prowizji na postawie …