Blog

Jeśli kredytodawca naruszy chociażby jeden obowiązek nałożony na niego przez Ustawę o kredycie konsumenckim, kredytobiorca może skorzystać z sankcji kredytu darmowego. Niestety, niewielu konsumentów o tym wie i stosuje to w praktyce. Polacy bardzo chętnie zaciągają kredyty i pożyczki. W samym tylko 2018 roku banki udzieliły 3,6 mln kredytów na łączną kwotę 13,4 mld zł, a firmy pożyczkowe – 571 tys.  pożyczek na łączną kwotę 5,2 mld zł, jak wynika z danych BIK (źródło: https://media.bik.pl/informacje-prasowe/420017/perspektywy-rynku-kredytowo-pozyczkowego-na-rok-2019). Bez względu na to, czy zaciągane były kredyty w banku, czy pożyczki w firmach pożyczkowych, między klientem a instytucją finansową zawierana była umowa. Taka umowa musi zawierać określone elementy, które zostały narzucone przez ustawodawcę, aby można uznać, że formalności zostały dopełnione zgodnie z prawem i umowa jest wiążąca w całym zakresie dla wszystkich stron. Problem pojawia się wtedy, gdy umowa o kredyt zawiera błędy, braki lub uchybienia. Czym jest sankcja kredytu darmowego? W Polskim prawie funkcjonują…

Czytaj dalej

Już coraz częściej konsumenci występują na drogę sądową przeciwko bankom, w sprawach o zwrot prowizji z wcześniej spłaconego kredytu. Nie ważne czy kredyt był spłacony gotówką, czy innym kredytem tzw. konsolidacją. Jak dochodzić z Alior Bank zwrot prowizji? Sprawdź umowę z Alior Bank Po pierwsze – kredyt musiał być kredytem konsumenckim wziętym po 18 grudnia 2011 roku. Do zwrotu prowizji nie zaliczają się kredyty hipoteczne, ani takie, które były zaciągane na prowadzenie firmy. Po drugie – do kredytu musiałaby doliczona prowizja. Alior Bank jest z tego znany, że potrafił doliczać do kwoty kredytu prowizję w wysokości nawet 40% Po trzecie – kredyt został spłacony przed czasem, lub skonsolidowany.   Jak dochodzić się o zwrot prowizji z Alior Bank? Rzecznik Finansowy oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów już w 2016 roku, wydali wspólne stanowisko które mówi: ”Art. 49 ust 1. W przypadku spłaty całości kredytu, przed terminem określonym w umowie, całkowity…

Czytaj dalej

Żaden bank nie lubi, kiedy jego klient spłaca kredyt wcześniej. Stosowane są też odpowiednie zapisy w umowach które mają zniechęcić kredytobiorców do wcześniejszej spłaty. Najczęściej jest to dodatkowa opłata, mająca zrekompensować bankierom to czego nie udało się zarobić na kliencie. Obecna ustawa o kredycie konsumenckim daje możliwość ubiegania się o proporcjonalny zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu, ale tylko w teorii. W praktyce jest tak, że banki nie oddają z własnej woli pieniędzy, chyba że sąd im to nakaże. Rozwiązaniem jest jedynie wejście na drogę sądową, jednak ze względu na koszty i towarzyszący temu dyskomfort (bo kto lubi chodzić po sądach?), większość osób niestety rezygnuje z tego pomysłu i odpuszczają niekiedy bardzo wysokie sumy. Niektórzy biorą jednak sprawy w swoje ręce. Z taką sprawą wystąpiły 3 osoby do Sądu Rejonowego w Lublinie. Do tej pory sądy orzekały różnie – raz że się należy, kolejny raz że nie. Wszystko zależało od…

Czytaj dalej

zwroty bankowe

Rząd ma duże plany co do walki z lichwiarzami. Na celowniku są pożyczki z dużym oprocentowaniem i wysokimi kosztami pozaodsetkowymi. Co się dokładnie zmieni i kiedy ustawa wejdzie w życie? Nawet na 3 lata będzie można trafić do więzienia za udzielanie lichwiarskich pożyczek, ponadto zmieni się również limit przy egzekucji z nieruchomości. Nowe zapisy są efektem konsultacji społecznych i prac rządu w tym zakresie, według którego nowe przepisy zapobiegną wykorzystywaniu konsumentów i wpędzaniu ich w zbyt wysokie koszty.  Projekt nowej ustawy przyjęła Rada Ministrów a w lipcu ma być głosowany Parlamencie. Ustawa antylichwiarska – zmiany 2019 Do 3 lat więzienia za udzielanie pożyczek na lichwiarskim procencie 45% – maksymalne zabezpieczenie pożyczki. 45% w skali roku – maksymalne opłaty pozaodsetkowe 22% – maksymalne opłaty pozaodsetkowe pożyczki na okres 1 miesiąca 32,5% – maksymalne opłaty pozaodsetkowe pożyczki na okres 6 miesięcy Komornik będzie mógł zająć nieruchomość w przypadku gdy zadłużenie przekracza 5%…

Czytaj dalej

Ubezpieczenie kredytu to produkt finansowy który ma zadanie zabezpieczyć interes klienta jak i banku. Trzeba wiedzieć, że w niektórych sytuacjach można zrezygnować z ubezpieczenia i odzyskać składkę. Przeczytaj dalej i dowiedz się czy i kiedy możesz odzyskać pieniądze za ubezpieczenie. Podczas zaciągania kredytu warto zadać sobie pytanie czy chcemy się ubezpieczać, czy nie. Trzeba wiedzieć, że polisa zabezpiecza kredytobiorcę w przypadku śmierci, lub trwałej utraty zdrowia, ale i generuje większe opłaty.   Czym jest ubezpieczenie kredytu? Ubezpieczenie jest dla banku dodatkowym zabezpieczeniem, które gwarantuje spłatę w przypadku gdy coś złego stanie się kredytobiorcy. Dla banku jest to również dodatkowy przychód. Najczęstsze ubezpieczenia bankowe: Ubezpieczenie na życie (na wypadek śmierci) – ubezpieczający spłaca kredyt w przypadku śmierci ubezpieczonego. Ubezpieczenie od trwałego inwalidztwa – ubezpieczający spłaca kredyt w przypadku w którym ubezpieczony ulegnie wypadkowi, a co za tym idzie nie będzie mógł wykonywać pracy zarobkowej. Ubezpieczenie od utraty pracy – ubezpieczający zobowiązuje…

Czytaj dalej

Wielu klientów czuje się oszukanych, gdyż podpisując umowy o kredyt firmowy w Idea Bank podpisali mało korzystne umowy. Przychodzili po kredyt do banku, a dostawali w komplecie faktoring z którego nie mogli skorzystać, bo prowadzili sprzedaż detaliczną czy też ubezpieczenie od upadłości z którego wypłata jest mało realna. Oczywiście można mówić o tym, że każdy ma rozum i potrafi czytać i myśleć. Ale czy na pewno wszystkie zapisy umów w idea bank są zgodne z polskim orzecznictwem sądowym?   Wielu klientów Idea banku zastanawia się, czy może odzyskać kaucję, która była pobrana przy podpisywaniu umowy kredytowej. Kaucję, która nagle przypadła, bo klient spóźnił się z ratą, bądź nie wykonał zadeklarowanych obrotów na rachunku? A czy pakiet płynnościowy, który przedsiębiorca płaci w postaci miesięcznego abonamentu, a z którego nie korzysta?  Czy można ubiegać się o jego zwrot? Czy możliwe jest odłączenie pakietu płynnościowego od kredytu w Idea bank? Czy można odzyskać…

Czytaj dalej

Często kontaktując się z kancelarią prawną zadajemy tylko pytanie na jaki zwrot możemy liczyć. Dzwonimy do kilku kancelarii i porównujemy kwotę na jaką możemy liczyć nie pytając już o inne warunki współpracy. Nie zdajemy sobie sprawy, że część kancelarii przyjmuje model współpracy, w którym to klient ponosi odpowiedzialność finansową w przypadku przegrania sporu. Należy pamiętać, że ostateczna decyzja należy do sądu i nikt nie jest w stanie zagwarantować ze 100% pewnością jaki będzie finał sporu na drodze sądowej. W sytuacji kiedy doszłoby do przegrania takiej sprawy sądowej pojawia się obowiązek zwrotu tzw. kosztów zastępstwa sądowego drugiej stronie. W omawianym przypadku może dojść do sytuacji, gdzie konsument (kredytobiorca) nie dość, że nie otrzyma żądanego zwrotu prowizji, to może zostać narażony na dodatkowe koszty. Wysokie, bo rzędu nawet kilku tysięcy złotych – które to będzie musiał zwrócić bankowi za to, że go pozwał, w związku z czym bank poniósł koszty aby się…

Czytaj dalej

Coraz częściej słyszymy o nieuczciwych praktykach banków względem klientów indywidualnych i firm. Na szczęście wiele z opłat którymi obarczają nas banki – można odzyskać. Wiąże się to oczywiście z czekaniem i prawdopodobnymi sprawami sądowymi, ale gra jest warta świeczki. Okazuje się, że odzyskać można naprawdę duże pieniądze! Produkty Idea Bank od których można dochodzić o zwrot pieniędzy. Zaciągając kredyt dla firm w Idea Banku – najprawdopodobniej doliczona została kaucja zabezpieczająca, czyli przeniesienie własności środków pieniężnych na zabezpieczenie ewentualnych wierzytelności banku. Kaucja powinna być zwrócona po roku od uruchomienia kredytu. Najczęściej się tak nie dzieje. Pretekstem do zatrzymania kaucji jest brak obrotów na rachunku firmowym. Całość kwoty przepada na poczet kary za brak obrotu. Jest to bezprawne działanie ze strony banku, nie można zastrzec kary umownej w związku z niewykonaniem zobowiązania pieniężnego. Termin w którym można się ubiegać o zwrot kaucji zabezpieczającej z Idea Bank to 3 lata od momentu w…

Czytaj dalej

zwroty prowizji bankowych

Na polskim rynku istnieje wiele firm pożyczkowych, które udzielają pożyczek ratalnych na dłuższy czas – nawet do 60 miesięcy. Takie pożyczki są z reguły droższe niż bankowe – mają duże prowizje za udzielenie, wyższe odsetki oraz dodatkowe opłaty. Okazuje się, że podobnie jak w przypadku kredytów i pożyczek bankowych – jeśli pożyczka pozabankowa została spłacona przed czasem – istnieje możliwość odzyskania kosztu pożyczki. Mówi o tym stanowisko Rzecznika Finansowego jak i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. – Uważamy, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego kredytodawca powinien obniżyć i zwrócić wszystkie koszty takiego kredytu niezależnie od ich charakteru. Oczywiście zwrot powinien być proporcjonalny, tzn. obejmować okres od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie. Zwrot nie powinien też zależeć od tego, kiedy koszty te zostały faktycznie poniesione przez kredytobiorcę  Dorota Karczewska, Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeśli spłaciłeś wcześniej pożyczkę w firmie: SuperGrosz Lendon Zaplo…

Czytaj dalej

zwroty bankowe

W ciągu ostatnich 6 lat prowizje bankowe za udzielenie kredytu gotówkowego wzrosły prawie czterokrotnie. Odsetki od kredytu to dziś zaledwie jedna czwarta całkowitego kosztu kredytu.Od kilkunastu lat na polskim rynku panują niskie stopy procentowe. Sprawiły one to, że banki nie mogą pobierać odsetek wyższych niż 10% w skali roku. Dla porównania, jeszcze w 2013 odsetki wynosiły maksymalnie 25%. A to oznacza, że banki musiały znaleźć coś, co pozwoliłoby im zarabiać na klientach więcej.   Na czym zarabiają banki? Jeśli nie było już możliwości zarabiać na odsetkach, banki musiały sobie jakoś zrekompensować straty i padło na prowizje. Ustawowy maksymalny limit prowizji to 25% plus 2,5% za każdy miesiąc spłaty.Próbowano też do kredytów i pożyczek dołączać obowiązkowe płatne ubezpieczenia, ale ukróciła to tzw. rekomendacja U, wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego. Mówi ona o tym, że jeżeli bank wymaga dodatkowego ubezpieczenia to klient nie musi kupować polisy w banku, a może znaleźć sobie…

Czytaj dalej

10/27